Поширене звертання та непоширене

 • 1 Ответ (-а, -ов)

  Звертання – це слово або словосполучення, яке називає предмет або особу, до якої звертається той, хто говорить. 


  Непоширене звертання виражене лише одним словом – зазвичай, іменником у кличному відмінку однини або множини, або іншою частиною мови (займенником, прикметником) у значенні іменника.


  Приклад: Людоньки, що ж це таке робиться!


  Поширене звертання виражене іменним словосполученням, що зазвичай поширюється за рахунок узгодженого означення або прикладки.


  Приклад: Прощавай, моя рідна земле, більше не повернуся я до тебе!

  Добавить
 • Ваш ответ